Retail

Pronajímatelé

Nabízíme služby dle potřeb klienta, pronájem, strategickou správu nemovitostí, rozvrhnutí konceptu nebo reaktivaci problémových nemovitostí. Prostřednictvím kontaktů napříč komerčním odvětvím dokážeme poradit a doporučit jasnou obchodní strategii tak, aby byla snížena veškerá rizika, a naopak byla maximalizována návratnost investic.

Díky našim kontaktům s nájemci, majiteli nemovitostí a investory jsme v unikátní pozici pro to, abychom mohli konzultovat a poradit ohledně stávajících i nových příležitostí pro nemovitosti klienta.

 

Retailers

Naše dobré jméno se odvíjí od schopností neustále prokazovat náš přínos klientům prostřednictvím úspěšných jednání. Na základě dlouholetých znalostí, zkušeností a aktivního sledování vývoje na trhu, jsme schopni klientům zprostředkovat ty nejlepší nabídky.

Služby pro stávající Retailers zahrnují:

  • Analýzu výkonnosti stávajícího maloobchodního řetězce s cílem navrhnout nejlepší obchodní strategii, která může zahrnovat: prodloužení nájemní smlouvy, relokace do menšího či většího obchodního prostoru​​, ukončení nájemní smlouvy nebo doporučení expanzivního plánu díky využívání dostupných kanálů tak, aby byl zajištěn efektivní provoz.
  • Analýzu a vyjednání finančních podmínek, včetně nájmů, poplatků za služby, marketingu, CAPEX.
  • Nastavení procesů komunikace se všemi zúčastněnými stranami, schvalovací procesy a následný reporting.
  • Implementaci procesů a realizace strategie.

Služby pro Retailers vstupující na trh zahrnují:

  • Vytvoření strategie expanze na základě průzkumu trhu, marketingové strategie k definování pozice značky na trhu, cílových zákazníků, požadavků na maloobchodní jednotky s ohledem na koncept, obchodní podmínky včetně CAPEX.
  • Definování potenciálních lokalit – město, nákupní centrum, hlavní nákupní třída.
  • Nastavení procesů komunikace se všemi zúčastněnými stranami, schvalovací procesy a následný reporting.