Retail

Pronajímatelé

Nabízíme služby dle potřeb klienta, pronájem, strategickou správu nemovitostí, rozvrhnutí konceptu nebo reaktivaci problémových nemovitostí. Prostřednictvím kontaktů napříč komerčním odvětvím dokážeme poradit a doporučit jasnou obchodní strategii tak, aby byla snížena veškerá rizika, a naopak byla maximalizována návratnost investic.

Díky našim kontaktům s nájemci, majiteli nemovitostí a investory jsme v unikátní pozici pro to, abychom mohli konzultovat a poradit ohledně stávajících i nových příležitostí pro nemovitosti klienta.

 

Retailers

Naše dobré jméno se odvíjí od schopností neustále prokazovat náš přínos klientům prostřednictvím úspěšných jednání. Na základě dlouholetých znalostí, zkušeností a aktivního sledování vývoje na trhu, jsme schopni klientům zprostředkovat ty nejlepší nabídky.

Služby pro stávající Retailers zahrnují:

 • Analýzu výkonnosti stávajícího maloobchodního řetězce s cílem navrhnout nejlepší obchodní strategii, která může zahrnovat: prodloužení nájemní smlouvy, relokace do menšího či většího obchodního prostoru​​, ukončení nájemní smlouvy nebo doporučení expanzivního plánu díky využívání dostupných kanálů tak, aby byl zajištěn efektivní provoz.
 • Analýzu a vyjednání finančních podmínek, včetně nájmů, poplatků za služby, marketingu, CAPEX.
 • Nastavení procesů komunikace se všemi zúčastněnými stranami, schvalovací procesy a následný reporting.
 • Implementaci procesů a realizace strategie.

Služby pro Retailers vstupující na trh zahrnují:

 • Vytvoření strategie expanze na základě průzkumu trhu, marketingové strategie k definování pozice značky na trhu, cílových zákazníků, požadavků na maloobchodní jednotky s ohledem na koncept, obchodní podmínky včetně CAPEX.
 • Definování potenciálních lokalit – město, nákupní centrum, hlavní nákupní třída.
 • Nastavení procesů komunikace se všemi zúčastněnými stranami, schvalovací procesy a následný reporting.

 

Retail v zahraničí

 

Španělsko

Chcete rozšířit své podnikání v Evropě?

Můžeme usnadnit váš vstup na trh ve Španělsku.

Služby zahrnují:

 • Vyhledávání nemovitosti – vyhledání vhodné nemovitosti, investice či obchodní jednotky.
 • Prodej nemovitosti – inzerce nemovitosti, zajištění prohlídek u potenciálních kupců, koordinace právního a finančního procesu.
 • Správu nemovitosti – komplexní správa nemovitosti, rozsah služeb je přizpůsobován konkrétním potřebám klienta a jeho nemovitosti.
 • Shopfitting/Redesign nemovitosti – velmi úzce spolupracujeme s klienty, abychom zajistili splnění jejich vize.

 

Finance

Spolupracujeme se zavedenými a zkušenými finančními makléři ze LV Systém s.r.o.

Antonín Petrskovský
LV SYSTEM s.r.o.

Jungmannova 748/30
110 00 Praha 1
mob.: (+420) 608 981 771
petrskovsky@lvsystem.cz
www.lvsystem.cz

 

Právní služby

Spolupracujeme s nezávislými právníky specializovanými na nemovitostní právo.

Štěpánka Brožová Kozderková
Advokátka

Advokátní kancelář Turnov
Antonína Dvořáka 287, PSČ 511 01, Turnov
tel.: 481 325 533, 734 590 116
brozova@advokatiturnov.cz
www.advokatiturnov.cz

 

Karel Šindelář
Advokát

AK-ŠINDELÁŘ KAREL JUDr.
Štěpánská 540/7, Nové Město, Praha
tel.: 242 487 300, 608 221 441
aksindelar@prolex.cz